Gudstjänst

Var på en gudstjänst som började kl 7 på morgonen. 

Den tidigaste började 5.30. 
Vi var tre stycken som följde med David Duveskog på gudstjänsten. 
Alla andra ville gå på den senare gudstjänsten som började kl 10. 
Fantastisk gudstjänst. 
Kändes som Livet Ord i sina glandsdagar!!

RSS 2.0